• Thanh toán

  Khuyến khích kiểm tra hàng trước khi thanh toán

  Thanh toán 1 trong 2 hình thức :

  + Qua tiền mặt

  + Qua tài khoản ngân hàng

 • anh

  Chủ tài khoản:

  Số tài khoản:

  Địa chỉ:

 • anh

  Chủ tài khoản: Đỗ Tiến Quân

  Số tài khoản: 19032790471024

  Địa chỉ: Chi nhánh Đông Đô

 • anh

  Chủ tài khoản: Đỗ Tiến Quân

  Số tài khoản: 104001458012

  Địa chỉ: Chi nhánh Từ Liêm Hà Nội

 • anh

  Chủ tài khoản: Đỗ Tiến Quân

  Số tài khoản: 0491000138150

  Địa chỉ: Chi nhánh Thăng Long

anh Hotline: 0949.100.000 anh SMS: 0949.100.000 anh Nhắn tin Facebook anh Zalo: 0949.100.000