Chính sách và quy định chung

1. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

Khi quý khách hàng sử dụng Website của Laptop Lộc Tiến Phát đồng nghĩa Quý khách hàng đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định. Để có thể nắm bắt được các thông tin cập nhật, sửa đổi mới nhất. Laptopltp có quyền được thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào và có thông báo cụ thể tại mục tin tức. Nếu sau khi đọc được các điều khoản trong Điều kiện sử dụng thì đồng nghĩa Quý khách hàng đã đồng ý và chấp nhận các điều khoản thay đổi .

2. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin đơn vị Laptop Lộc Tiến Phát bao gồm các thông tin sản phẩm và các dịch vụ mà mà Laptopltp đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

3. Chính sách về bảo mật thông tin

Để nắm bắt được chính sách về bảo mật thông tin người sử dụng Website này, Quý khách vui lòng truy cập: Chính sách bảo mật thông tin

4. Liên kết đến Website khác

Website Laptop LTP cung cấp một số đường dẫn liên kết với Website cũng như nguồn thông tin khác, khi Quý khách sử dụng các liên kết này tức Laptop LTP sẽ không có nghĩa vụ trách nhiệm về tính chính xác, xác thực, quan điểm thể hiện tại các liên kết đó. LaptopLTP từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan tới tính chính xác nội dung, mức độ an toàn và việc cho hiện thị hay không hiện thị đi các thông tin trên các website, nguồn tin tức, dữ liệu nêu trên.

5. Liên kết từ Website khác

LaptopLTP không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của Website mà chưa có sự đồng ý của LaptopLTP.

6. Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm từ phía LaptopLTP về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đã lựa chọn

LaptopLTP từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị

Khi truy cập vào website này, Quý khách hàng mặc nhiên đồng ý rằng LaptopLTP, các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết, nhân viên của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ việc:

(1) Sử dụng các thông tin trên website này;

(2) các truy cập kết nối từ website này;

(3) Đăng ký thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia vào chương trình khách hàng thường xuyên của LaptopLTP

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của đơn vị Laptop Lộc Tiến Phát và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho Laptop Lộc Tiến Phát và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;

(2) các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của LaptopLTP.

8. Điều chỉnh và sửa đổi

Laptop Lộc Tiến Phát bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

9. Chính sách bảo hành

Vui lòng xem quy định của LaptopLTP về các chính sách Bảo hành sản phẩm tại đường dẫn: Chính sách bảo hành

10. Chính sách vận chuyển hàng Online

Để biết được các chính sách vận chuyển sản phẩm tại LaptopLTP vui lòng truy cập đường dẫn sau: Chính sách vận chuyển hàng Online

11. Chính sách đổi hàng

Để nắm bắt thông tin và chương trình đổi trả hàng của LaptopLTP vui lòng truy cập vào đường dẫn sau: Chính sách đổi hàng

12. Các hình thức thanh toán

Để nắm bắt được các hình thức thanh toán khi mua sản phẩm, Quý khách hàng vui lòng vào đường dẫn sau: Chính sách thanh toán